Offers finances

Organització de l'economia domèstica

Tens problemes per a arribar a final de mes? Potser una millor organització de les teves finances domèstiques seria suficient per a fer-ho més fàcil. Et puc donar consells bàsics i assessorar

Consulting economia finances

borsa i trading

Et puc assessorar sobre la borsa i el trading

Beauty assessorament finances

Gestió de l'Economia Domèstica - Finances personals

Economista col·legiat i Assessor Financer certificat (EFPA). Et puc acompanyar en la presa de decisions sobre: 1 - Què m’ofereix el meu banc i què necessito jo realment com a client de: - productes d'estalvi, d'inversió i de previsió, - finançament en general (hipoteques, préstecs personals, targetes de crèdit, ...), - altres serveis bancaris. 2 - La implementació de bones pràctiques en la planificació i la gestió de l'economia domèstica (familiar).

Accompaniment economia finances ajudar

Gestions de la banca

Possible assessorament en temes bancaris.

Consulting banca ètica finances

assessorament sobre banca i finances

informacio sobre productes i serveis bancaris i finances

Consulting finances banca ètica

Ajuda per aprendre a gestionar finances personals

Consulting finances finanzas

Assessorament financer

Consulting finances