Offers astrologia

Astrologia

Valorar la carta natal.

Other astrologia

Astrologia

Other astrologia

Astrologia de la carta natal.

Confecció de la carta astral i lectura. Predictiva i assessorament. Previsions anuals.

Other astrologia tarot classes assessorament

Psicologia Astrològica.

Consulta privada i tallers.

Accompaniment psicologia astrologia

Astrologia

Estudi de la personalitat en funció de l'hora i el lloc de naixement a on es detecten les debilitats i fortaleses i les millors dades per portar a terme els objectius. També es poden organitzar tallers d'autoconeixement en base a les dades d'astrologia.

Consulting astrologia autoconeixement

Primera lectura de Carta Astral

Llegir la Carta Astral.

Other carta astral assessorament astrologia lectura astral