Offers astrologia

Introducció a la Sincronia Maia
Group offer

Els antics maies eren experts observadors del cel. Fent servir els seus coneixements en astrologia i matemàtiques, van desenvolupar un dels sistemes de calendaris més exactes en la història de la humanitat. Hi ha una sincronia natural en tot l'univers i el nostre planeta es part d'aquest. El Tzolkin o calendari maia és un mirall de la nostra relació i comportament en el món, el que ens permet clarificar els patrons de sincronies.

Consulting astrologia sincronia

Astrologia

Valorar la carta natal.

Other astrologia

Astrologia de la carta natal.

Confecció de la carta astral i lectura. Predictiva i assessorament. Previsions anuals.

Other astrologia tarot classes assessorament

Psicologia Astrològica.

Consulta privada i tallers.

Accompaniment psicologia astrologia

Astrologia

Estudi de la personalitat en funció de l'hora i el lloc de naixement a on es detecten les debilitats i fortaleses i les millors dades per portar a terme els objectius. També es poden organitzar tallers d'autoconeixement en base a les dades d'astrologia.

Consulting astrologia autoconeixement

Primera lectura de Carta Astral

Llegir la Carta Astral.

Other carta astral assessorament astrologia lectura astral