Offers economia

Ajuda en gestions bancàries o qüestions financeres

Per a qui vulgui entendre els productes que té contractats al seu banc, vulgui aclarir algun concepte financer econòmic o financer o tingui dubtes sobre com realitzar una gestió bancària

Consulting bancs economia finances assessorament

Gestió de l'Economia Domèstica - Finances personals

Economista col·legiat i Assessor Financer certificat (EFPA). Et puc acompanyar en la presa de decisions sobre: 1 - Què m’ofereix el meu banc i què necessito jo realment com a client de: - productes d'estalvi, d'inversió i de previsió, - finançament en general (hipoteques, préstecs personals, targetes de crèdit, ...), - altres serveis bancaris. 2 - La implementació de bones pràctiques en la planificació i la gestió de l'economia domèstica (familiar).

Accompaniment economia finances ajudar

Acceso al Bono Social para el Agua y la Luz

Si crees que tienes derecho al Bono Social puedo ayudarte a averiguarlo. También puedo ayudarte en los trámites.

Consulting agua luz tramites ahorro economia

Clases d'economia

Puc donar clases d'economia.

Lessons clases repas repaso economia

Asesoramiento finanzas domestica

Ayudo a organizar las finanzas de casa, para asegurar que se planifican los gastos y se tiene control de ello.

Consulting finanzas gasto economia

Asesoramiento en creación de empresas y economia colaborativa

Información acerca de las posibilidades de la creación de empresas dentro de la econocmía colaborativa e internet.

Consulting asesoramiento empresas economia

Asesoría económica

Consulting economia