Offers Textos

Correcció de textos en català

Consulting Català Idiomes Textos Correcció texts Corregir textos

Textos

Edició, assessorament en l'edició de textos professionals o no. Redacció i correcció de textos, e-mails, cartes, sol·licituds, etc... Tant corporatius com personals. Consulteu-me pel privat !

Consulting Textos edició Assessorament

Textos

Puedo pasar textos de papel a word o a otros programas

Other Textos texts

Correcció d'escrits

Other Correcció de textos Correcció d'escrits Escrits Textos

Ajuda a l'estudi

Lessons Tècniques d'estudi Suport a l'estudi Suport als ensenyaments bàsics Questions gramaticals Redactat de textos Textos Correcció de textos

Revisión de textos

Puedo revisar textos cortos (ortografía, estilo, redacción) o asesorar en la creación de textos de instituciones culturales.

Consulting Redacción Textos