Textos

Edició, assessorament en l'edició de textos professionals o no. Redacció i correcció de textos, e-mails, cartes, sol·licituds, etc... Tant corporatius com personals. Consulteu-me pel privat !

This Offer belongs to Banc de Temps de Blanes.