Offers edició

Faig montatges de fotos

Si vols algún muntatje de fotos, envia’m una idea del que vols i t’ho faig.

Leisure edició

Edito les teves imatges en Photoshop y Lighroom

M'ofereixo a editar imatges en Photoshop o Lighroom. Si teniu imatges que vulgeu publicar o fer algun retoc, contacteu amb mi i us les edito encantada!

Leisure edició

Revisió de novel·les / revisión de novelas

Después de varios años de ayudar a estudiantes de distintos centros creativos como el Ateneu o la universidad de cine ESCAC de modo informal y desde el 2017 dedicándome profesionalmente a la educación (especialmente profesora de idiomas), hace algunos meses terminé mi itinerario de edición literaria por la escuela Cursiva de Penguin Random House (año y medio de dedicación continua). También tengo una obra propia terminada, que revisé, corregí y edité yo misma o consultando con otros (pues la edición suele ser un proceso de muchas capas) y que ahora está en manos de una agencia literaria. Una revisión/ corrección / edición es extremadamente cara, pero también es cierto que requiere una cantidad de tiempo y esfuerzo muy grande y por eso creo que sería una pena que quizás grandes escritores o escritoras que estén por aquí no se lo puedan permitir. Me gustaría mucho ayudaros a sacarle brillo a lo que habéis creado, con mucho mimo y dedicación. Després de diversos anys d'ajudar a estudiants de diferents centres creatius com l'Ateneu o la universitat de cinema ESCAC de manera informal i des del 2017 dedicant-me professionalment a l'educació (especialment professora d'idiomes), fa alguns mesos vaig acabar el meu itinerari d'edició literària per l'escola Cursiva de Penguin Random House (any i mig de dedicació contínua). També tinc una obra pròpia acabada, que vaig revisar, corregir i vaig editar jo mateixa o consultant amb altres (doncs l'edició acostuma a ser un procés de moltes capes) i que ara està en mans d'una agència literària. Una revisió / correcció / edició és extremadament cara, però també és cert que requereix una quantitat de temps i esforç molt gran i per això crec que seria una pena que potser grans escriptors o escriptores que estiguin per aquí no s'ho puguin permetre. M'agradaria molt ajudar-vos a fer lluir el que heu creat, amb molta cura i dedicació.

Consulting escribir lectura edició llibres editorial revisió

Textos

Edició, assessorament en l'edició de textos professionals o no. Redacció i correcció de textos, e-mails, cartes, sol·licituds, etc... Tant corporatius com personals. Consulteu-me pel privat !

Consulting Textos edició Assessorament

Video

Rodatge i edició de video. Càmera. Edició de DVDs, Blu Ray.... videos per a xarxes socials....

Other video edició

Ensenyar edició de video

Lessons classes noves tecnologies edició