Traduccions i correccions en francès

Puc fer traduccions del francès al català o castellà o a l'inrevés, i també correccions de textos en francès.

This Offer belongs to Banc del Temps de la Riera d'Ardenya.