Offers Electricitat

Manejo de máquinas eléctricas

Housework Electricidad Electricitat

Pequeños arreglos eléctricos

Housework Electricidad Electricitat

Reparaciones de electricidad

Reparación de enchufes, luz, pequeñas averías eléctricas

Other pequeñas reparaciones domésticas electricista Arreglos d'electricitat Electricidad Electricitat

Pequeñas reparaciones domesticas

Se realizan pequeñas reparaciones domesticad

Housework Reparacions Electricitat

Electricitat i petites reparacions

Puc ajudar amb temes d'electricitat domèstica i fer petites reparacions (que no sigui fontaneria). Horari flexible si s'avisa amb antelació.

Housework Electricitat Reparacions

Tasques domèstiques. Reparacions d'electricitat, petites instal·lacions elèctriques

Tasques domèstiques. Reparacions d'electricitat, petites instal·lacions elèctriques

Housework Tasques domèstiques Reparacions Electricitat Petites instal•lacions elèctriques

Arranjaments varis

Endolls, regletes...tot tipus de coses de casa.

Housework Reparacions domèstiques Electricitat

Reparacions elèctriques

Housework Reparacions domèstiques Electricitat

Assessorament Electricitat

Consulting Electricitat

Clases de refuerzo: Ciencias de primaria y secundaria

Clases de repaso en matemáticas, física y electricidad

Lessons Refuerzo escolar reforç escolar Clases de repaso Matemáticas Física Electricidad Electricitat Matemàtiques

Cambiar endolls

Housework Electricitat

electricitat

Instal·lacions i reparacions electriques en general

Housework Electricitat Aigua Calefacció AireCondicionat Electrodomestics