Offers Escriptura

Escriptura del Jo- diari personal creatiu
Group offer

Activitat que posa en contacte a la persona amb la escriptura d’un diari creatiu (incloent recursos plastics i de materials diversos)

Leisure Escriptura art