Offers Conversar amb malalts

cuidadora interdisciplinària
Group offer

Acompanyament a persones al metge , farmàcia, Converses ; Francès mare nativa. Català i castellà. Projectista; Escoltant els projectes de les persones mirem després que es puguin realitzar.

Other Assessorament autoconeixement compartir gent gran Conversar amb malalts Decoració Ball

Coach i PNL, especialista amb dificultats d'aprenentatge

Tens un fill/ filla amb dificultats d'aprenentatge et puc ajudar de forma emocional i amb recursos per ell@s. Vols arribar a objectius i no sap com, vols solucionar conflictes interns o externs jo t'ha ajudo. Puc donar companyia i ajuda amb tràmits, acompanyar amb cotxe, introducció o fer tràmits per internet a gent gran o persones que ho puguin necesitar.

Consulting Hisenda Conversa Assessorament contractes lloguer gent gran Informàtica d'usuari Aplicació per a mòbil Joves escolta activa Assessorament per fer tràmits Conversar amb malalts Conversar amb persones soles Acompanyament a persones grans Iniciació i suport a Internet Preparar una entrevista de feina

Acompanyament de persones

Companionship Conversar amb malalts Conversar amb persones soles Llegir a malalts Llegir a persones soles Acompanyament a persones grans

Acompanyar persones

Companionship Conversar amb persones soles Conversar amb malalts Llegir contes Llegir el diari a malalts Llegir a persones amb problemes de mobilitat Realitzar gestions per algú que està malalt Mirar la pressió o el sucre Ajuda i companyia a persones malaltes Atencions sanitàries bàsiques Atenció als malalts

Conversar amb persones malaltes

Companionship Conversar amb malalts Llegir el diari a malalts Llegir a malalts Conversar amb persones soles Atenció als malalts

Conversar amb persones malaltes

Companionship Persones malaltes Conversar amb malalts Malalts Persones amb problemes de mobilitat

Atenció a les persones que ho necessitin

Companionship Conversar amb malalts Llegir a malalts Llegir contes a malats Llegir contes a malalts Llegir el diari a malalts Problemes de mobilitat Malalts Companyia a malalts

Acompanyament de persones

Companionship Gestions a persones amb limitacions Gestions a persones amb dificultats Gestions Conversar amb malalts Llegir a malalts