Offers Conversar amb persones soles

Coach i PNL, especialista amb dificultats d'aprenentatge

Tens un fill/ filla amb dificultats d'aprenentatge et puc ajudar de forma emocional i amb recursos per ell@s. Vols arribar a objectius i no sap com, vols solucionar conflictes interns o externs jo t'ha ajudo. Puc donar companyia i ajuda amb tràmits, acompanyar amb cotxe, introducció o fer tràmits per internet a gent gran o persones que ho puguin necesitar.

Consulting Hisenda Conversa Assessorament contractes lloguer gent gran Informàtica d'usuari Aplicació per a mòbil Joves escolta activa Assessorament per fer tràmits Conversar amb malalts Conversar amb persones soles Acompanyament a persones grans Iniciació i suport a Internet Preparar una entrevista de feina

Acompanyament de persones

Companionship Conversar amb malalts Conversar amb persones soles Llegir a malalts Llegir a persones soles Acompanyament a persones grans

Acompanyar persones

Companionship Conversar amb persones soles Conversar amb malalts Llegir contes Llegir el diari a malalts Llegir a persones amb problemes de mobilitat Realitzar gestions per algú que està malalt Mirar la pressió o el sucre Ajuda i companyia a persones malaltes Atencions sanitàries bàsiques Atenció als malalts

Conversar amb persones malaltes

Companionship Conversar amb malalts Llegir el diari a malalts Llegir a malalts Conversar amb persones soles Atenció als malalts

Educar - ensenyar

Other Educació de la mainada Jocs i llibres infantils Suport a l'aprenentatge de la lectura Suport a l'aprenentatge de l'escriptura Conversar amb persones soles Suport a l'estudi