Offers Administrative tasks

Tràmits a immigrants

Administrative tasks Tràmits Immigrants Tràmits a immigrants

Escrits personificats

Administrative tasks Escrits Escrits personificats Felicitacions d'aniversari Aniversaris Casaments

Publicitat

Administrative tasks Tríptics Cartells Publicitat

Pàgines Web

Administrative tasks Manteniment pàgines web Pàgines web Seguiment de pàgines web

Marketing

Administrative tasks Marketing Marketing per a empressaris

Secretaria Banc del Temps

Administrative tasks Secretaria Banc del Temps

Publicitat

Administrative tasks Publicitat Embustiar Repartir publicitat Repartir butlletins

Tràmits administratius

Administrative tasks Tràmits per internet Tràmits Tràmits administratius

Comptabilitat

Administrative tasks Comptabilitat Assessorament comptable

Organitzar la documentació

Administrative tasks Documentació Organitzar documentació Factures

Organitzar la documentació

Administrative tasks Documentació Organitzar documentació Arxivar documentació

Publicitat

Administrative tasks Repartir publicitat Embustiar

Publicitat

Administrative tasks Publicitat Repartir publicitat Embustiar

Mecanografia

Administrative tasks Treballs a l'ordinador Passar a l'ordiandor

Secretaria Banc del Temps

Administrative tasks Banc del Temps Secretaria Banc del Temps

Secretaria Banc del Temps

Administrative tasks Secretaria Banc del Temps Banc del Temps

Internet

Administrative tasks Internet Iniciació i suport a Internet

Gestions administratives

Administrative tasks Persones soles Persones malaltes Acompanyament persones amb dificultats Acompanyament al metge

Internet

Administrative tasks Navegar Navegar per internet Internet Iniciació i suport a Internet

Documentació

Ajudar a organitzar la documentació

Administrative tasks Documentació Arxivar documentació

Secretaria Banc del Temps

Administrative tasks Secretaria Banc del Temps

Tareas de cooperación social

Administrative tasks

Encàrrecs administratius.

Administrativa professional s'ofereix a fer encàrrecs i gestions administratives.

Administrative tasks administració secretaria tasques administratives gestions encàrrecs

Fulls de càlcul per economia domèstica

Administrative tasks economia domèstica

Informatica

Word, Excel, Power point

Administrative tasks Informàtica > Ofimàtica