Offers documentació

Endreça de documentació en format paper i digital

Ajudo a posar en ordre documentació, fotografies o altres, tant en paper com digital.

Other ordenar documentació endreçar fotografia documents

Temes administratius

Puc ajudar a fer tramits i gestions administratives: presentació de documentació, comptabilitat...

Administrative tasks tramits documentació

Ajuda en tràmits-documentació

Consulting Tràmits documentació Assessorament