Ofertas redacció

Màrqueting on line

Tallers sobre com fer blogs amb Blogger i Wordpress, com utilitzar Internet per afavorir el teu negoci, com utilitzar les xarxes socials, com crear la teva marca personal per afavorir el teu currículum, com redactar cartes comercials, com redactar texts en general, com escriure un ebook,

Asesoramiento Blogs Internet ebooks cartes comercials redacció textos currículums màrqueting

Redacció de documents

Puc redactar qualsevol tipus de documents

Asesoramiento redacció redacción documents documentos

Passar apunts a l'ordinador

Asesoramiento redacció escriptura treballs escrits

Màrqueting on line

Tallers sobre com fer blogs amb Blogger, com utilitzar Internet per afavorir el teu negoci, com utilitzar les xarxes socials, com crear la teva marca personal per afavorir el teu currículum, com redactar cartes comercials, com redactar texts en general, com escriure un ebook,

Clases Blogs Internet ebooks cartes comercials redacció textos currículum màrqueting

creación y corrección de textos

Redacción de textos, artículos de prensa, corrección de textos, reseñas de libros...

Tareas administrativas redacción redacció textos

Treballs escrits, redacció de projectes.

Mestra s'ofereix per a l'ajuda en la redacció de projectes i treballs escrits.

Asesoramiento educació redacció treballs escrits projectes assessorament escriptura

Redactar textos i passar apunts a l'ordinador

Mecanografiar treballs escrits.

Asesoramiento escriptura redacció treballs escrits