Offers redacció

Redacció de textos

Has d'escriure una carta, un petit text, un discurs, o fins i tot omplir un formulari i no saps ni com posar-t'hi? Tens una web i t'agradaria millorar el teu contingut escrit?

Administrative tasks redacció escriptura textos continguts

Redacció de documents

Puc redactar qualsevol tipus de documents

Consulting redacció redacción documents documentos

Passar apunts a l'ordinador

Consulting redacció escriptura treballs escrits

creación y corrección de textos

Redacción de textos, artículos de prensa, corrección de textos, reseñas de libros...

Administrative tasks redacción redacció textos

Treballs escrits, redacció de projectes.

Mestra s'ofereix per a l'ajuda en la redacció de projectes i treballs escrits.

Consulting educació redacció treballs escrits projectes assessorament escriptura

Redactar textos i passar apunts a l'ordinador

Mecanografiar treballs escrits.

Consulting escriptura redacció treballs escrits