Offers gentgran

ACOMPANYAMENT A PERSONES GRANS

Si ets una persona gran i vols que t'acompanyi al metge, a anar a comprar, etc. compta amb mi.

Accompaniment acompanyament gentgran

Tasques de la llar

Ajudar a fer tasques de la llar, anar comprar, cuidar gent gran o amb discapacitats

Housework acompanyament tasquesdomestiques gentgran discapacitats