Tasques de la llar

Ajudar a fer tasques de la llar, anar comprar, cuidar gent gran o amb discapacitats

This Offer belongs to Banc de Temps de Figueres.