Ofertas

Acompanyament a animalons

Acompanyar al veterinari. Anar a passejar. Netejar exotaris i gàbies.

Acompañamiento Animals domèstics

Informàtica

Gestió de bases de dades. Programes d'informàtica.

Asesoramiento Informàtica Programes informàtics

Dibuix

Retrats. Caricatures. Còmics.

Ocio Dibuix

Reflexologia Podal

Salud Reflexologia podal

Secretaria Banc del Temps

Otros Secretaria

Secretaria banc del temps

Bdt

Tareas administrativas Tasques administratives Secretaria

Secretaria banc del temps

Bdt

Tareas administrativas Tasques administratives Secretaria

Secretaria banc del temps

Bdt

Tareas administrativas Tasques administratives Secretaria

Passar textos a l'ordinador

Tareas administrativas Informàtica Transcipció textos

Secretaria banc del temps

Tareas administrativas Secretaria

Secretaria banc del temps

Otros Secretaria

Secretaria banc del temps

Tareas administrativas Secretaria

Secretaria banc del temps

Tareas administrativas Secretaria

Conversa d'anglès.

Ella té un curs d'anglès amb DVD. "Follow my" Des del grau inicial fins al final . Per dilluns a casa seva o trobar un dia al Casal Espai 210. Parlar amb ella per concretar.

Clases Anglès Conversa

Classes de portugues

Clases Portuguès Classes

Xerrades d'art

Ocio Activitats artístiques

Traducció

Alemany. Anglès. Català. Castellà.

Otros Traduccions

Netejar

Tareas administrativas Tasques Domèstiques

Limpieza de pisos

Tareas domésticas Tasques Domèstiques

Classes castellà i conversa

Clases Idiomes - castellà Castellà classes Castellà Conversa

classes de catalá i conversa

Clases Català classes Idiomes - català Català conversa

Cangur

Acompañamiento Cangur

Regar plantes

Tareas domésticas Plantes

Passetjar

gossets

Tareas domésticas Animals domèstics

Compartir cosir amb cosir

Ajudar-se mútuament. Per exemple emprovar-se'l i fe la bora de un vestit.

Tareas domésticas Cosir