Offers currículum

Traducir CV a inglés

Puedo ayudar a editar o traducir tu Currículum Vitae a inglés (de castellano o catalán).

Consulting traducciones inglés cv currículum redactar traduccions anglés

Redacció d'un currículum

Ajuda a redactar el currículum vitae i a fer-lo atractiu. Estàs cercant una feina i necessites fer el teu currículum més atracitu? No saps per on començar a l'hora de redactar un currículum? Et preguntes: "Quina informació poso? He de posar totes les feienes on he treballat?"

Consulting currículum feina

T'ajudo a fer el teu curriculum?

Crear el teu curriculum basat en competències.

Consulting currículum feina

orientación laboral

mejora tu empleo si lo tienes, encuéntralo si no lo tienes, ejerce tu profesión y no te conformes con una “fuente de ingresos”. Marca personal. Curriculum e imagen en redes sociales.

Consulting empleo orientación coaching capacitación currículum

ASSESSORAMENT LABORAL

Administrative tasks assessorament currículum

Assessorament en la redacció de Currículums Vitae

Ajudo a redactar i confeccionó el CV i a més a més ajudo a preparar la entrevista de feina

Consulting currículum vitae assessorament asesoramiento entrevista trabajo feina

Creació de CV/revisió

M'ofereixo per ajudar en la redacció del CV i/o revisió, així com tasques relacionades amb l'orientació laboral. Dedicació actual en aquest àmbit i experiència demostrable

Consulting asesoramiento asessorament currículum vitae CV orientació orientación laboral

Puc ensenyar qualsevol cosa referent a internet, xarxes socials, empreneduria, autotreball, vendes,buscar feina,curriculums....

Puc picar textes a ordinador Puc mantenir blogs Puc ensenyar qualsevol cosa referent a internet, xarxes socials, empreneduria, autotreball, vendes,buscar feina,curriculums.... Puc ensenyar qualsevol cosa referent a gestió empresarial, tasques administratives.

Lessons classes internet blog xarxes socials currículum gestió empresarial vendes buscar feina autotreball picar textos a l'ordinador