Offers acompanyament

Acompanyar a gent gran

Acompanyo a gent gran en activitats o passejos

Consulting acompanyament gent gran

Maternitat

Sóc llevadora i acompanyo les dones i les seves parelles en un moment tan important i meravellós com és el naixement de les seves criatures. Preparació al naixement i post-part.

Consulting nadons llevadora acompanyament

Acompanyament al metge, a comprar i a passejar.

Acompanyar per tal de fer diferents activitats ( metge, mercat, espectacles, passejar...)

Companionship acompanyament metge mercat

Acompanyament al dol i la mort

Molt sovint quan tenim a una persona en procès de mort, no sabem com reaccionar i a vegades tampoc salvaguardar els seus drets com persona, así com les seves decisions. hi ha molta confusió entre el trànsit de la mort i el patiment. Acompanyar en el procés de la mort és complicat perquè suposa enfrentar-nos a la nostra realitat: naixem, vivim, morim.. Ofereixo, assesorament amb aquests moments tan complicats , emocionalment, de la vida. Acompayar a la persona en transit i als familiars.

Health & Wellbeing consultes conversa bienestar Salud emocional Assesorament acompanyament

Acompanyament de nens

Acompanyament de nens, cuidar-los, portar o recollir del col·legi, guarderia, etc.

Companionship cuidar portar recollir col·legi guarderia acompanyament nens

Acompanyaments en general

Companionship acompañamiento acompanyament

Llegir

M'agrada llegir i m'ofereixo a llegir a persones que no puguin fer-ho.

Companionship acompanyament llegir persones grans malalts

Atención a personas mayores

He trabajado como cuidadora en una residencia de ancianos y en domicilios particulares. Puedo levantarlos de la cama, limpiarlos, vestirlos, hacer compañia, acompañarlos...

Companionship cuidadora persones grans malalts acompanyament

Acompanyament

Acompanyament

Companionship acompanyament

Acompanyament a persones grans

Acompanyament a persones grans

Companionship persones grans acompanyament

M'ofereixo per fer acompanyament de gent gran i tot el que això implica.

Companionship Atenció a les persones acompanyament

M'ofereixo a acompanyar amb cotxe al metge...

Companionship Atenció a les persones acompanyament