Offers Administrative tasks

Confección y asesoramiento de impuestos

declaraciones de IVA

Administrative tasks asesoramento impuestos iva

Confección y asesoramiento en contabilidad para empresas y autónomos

Administrative tasks contabilidad empresas autónomos

Confección de declaraciones de renta y patrimonio

Administrative tasks declaración renta patrimonio

Gestión BdT

Tareas administrativas y de gestión del BdT.

Administrative tasks

Difusión del BdT

Publicar regularmente en el blog, Twiter y Facebook del BdT. Enviar a "El full", antes del día 15 de cada mes, un resumen con las actividades del BdT.

Administrative tasks

Passar treballs a l'ordinador

Administrative tasks Informàtica > Tasques per ordinador

organización BdT

Administrative tasks

Passar apunts a l'ordinador

Administrative tasks

Fer gestions

Administrative tasks Gestions i serveis

Gestions i tasques administratives

Fer gestions, encàrrecs i feines administratives o de secretariat en general.

Administrative tasks administració secretaria gestions encàrrecs tasques administratives

Secretaria Tècnica Banc del Temps de Granollers

Administrative tasks Secretaria Tècnica Banc del Temps

Reclutamiento y selección

Ofrezco asesoría acerca del proceso de reclutamiento y selección

Administrative tasks

Trabajos administrativos

Administrative tasks Tasques administratives

Secretaria Tècnica Banc del Temps de Granollers

Ofereixo hores de gestió en la Secretaria Tècnica del Banc del Temps: atenció directe als usuaris, gestions internes, reunions de Junta...

Administrative tasks Secretaria Tècnica

Secretaria Tècnica Banc del Temps de Granollers

Administrative tasks Secretaria Tècnica

Secretaria Tècnica Banc del Temps de Granollers

Gestions

Administrative tasks Secretaria Tècnica

Fer gestions amb l'administració

Administrative tasks Gestions Administració organismes pùblics

Web Banc del Temps

Gestionar la web

Administrative tasks

fer encarrecs i gestions

Administrative tasks encarregs gestions

Ajuda administrativa

Si necessites un cop de mà amb qualsevol tema administratiu (comptabilitat, adm. pública,... )

Administrative tasks

Conversa i lectura

Conversa i lectura de contes, llibres, diaris,...

Administrative tasks conversa lectura contes llibres diaris

Suport lectoescriptura

Llegir contes i/o ajudar a omplir formularis

Administrative tasks contes ajuda formularis

Informàtica i Internet

Ensenyar informàtica (word, power point, etc.) i ensenyar navegació per Internet, com buscar informació sobre pel•lícules, música i d’altres.

Administrative tasks informàtica ordinador pc Internet

Informàtica

Suport amb la informàtica a nivell bàsic d’usuari

Administrative tasks informàtica ordinador pc classe

Ajuda i suport personal

Realitzar gestions al carrer i anar a comprar, conversa, llegir diaris i llibres (català i castellà), ajudar a omplir formularis i escriure cartes o correus electrònics, ...

Administrative tasks comprar conversa lectura escriptura gestions