Offers Català - correccions

Català conversa, correcció de textos.

Consulting Català - correccions Català - conversa

Català - Catalán - Catalan

Ofereixo classes de català, conversa, correccions i traduccions de tot tipus de textos -formals, informals, tècnics- (als idiomes i dels idiomes castellà, anglès i francès) Ofrezco clases de catalán, conversación, correcciones y traducciones de todo tipo de textos -formales, informales, técnicos- (a los idiomas y de los idiomas castellano, inglés y francés)

Lessons Català - correccions Català - traduccions Català - conversa Català - classes

Correcció de textos

Repàs de les condicions ortogràfiques i gramaticals dels escrits i posterior correcció. Llengua anglesa, castellana o catalana.

Other Anglès - correccions Català - correccions Castellà - correccions

Correcció de textos en català

T'ajudo a corregir tot tipus de textos escrits en català. Sóc filòloga catalana.

Lessons Català - correccions

Català correccions

Lessons Català - correccions

Català correccions

Lessons Català - correccions

Correcció de textos en català

Lessons Català - correccions

Català correcció textos

Administrative tasks Català - correccions

Català correccions

Administrative tasks Català - correccions

Català correccions

Administrative tasks Català - correccions