Offers Català - correccions

Correcció de textos català i castellà

Ofereixo ajuda de correcció de textos en català i castellà. Cartes, Blocs, documentació, etc. Les hores dependran del volum de feina.

Lessons Català - correccions Castellà - correccions

Correcció de textos en català

Correcció de tot tipus de textos escrits i orals en qualsevol àmbit, com per exemple, treballs acadèmics, escrits dins l'entorn domèstic (receptes de cuina...), anuncis de qualsevol tipus d'activitat (professional, d'oci, etc.), cartells (de campanyes de comunicació, de tallers artístics...).

Administrative tasks Català - correccions

Català conversa, correcció de textos.

Consulting Català - correccions Català - conversa

Català - Catalán - Catalan

Ofereixo classes de català, conversa, correccions i traduccions de tot tipus de textos -formals, informals, tècnics- (als idiomes i dels idiomes castellà, anglès i francès) Ofrezco clases de catalán, conversación, correcciones y traducciones de todo tipo de textos -formales, informales, técnicos- (a los idiomas y de los idiomas castellano, inglés y francés)

Lessons Català - correccions Català - traduccions Català - conversa Català - classes

Correcció de textos

Repàs de les condicions ortogràfiques i gramaticals dels escrits i posterior correcció. Llengua anglesa, castellana o catalana.

Other Anglès - correccions Català - correccions Castellà - correccions

Correcció de textos en català

T'ajudo a corregir tot tipus de textos escrits en català. Sóc filòloga catalana.

Lessons Català - correccions

Català correccions

Lessons Català - correccions

Català correccions

Lessons Català - correccions

Correcció de textos en català

Lessons Català - correccions

Català correcció textos

Administrative tasks Català - correccions

Català correccions

Administrative tasks Català - correccions

Català correccions

Administrative tasks Català - correccions