Correcció de textos

Repàs de les condicions ortogràfiques i gramaticals dels escrits i posterior correcció. Llengua anglesa, castellana o catalana.

This Offer belongs to Banc del Temps de Gràcia.