Offers voluntariat

M'ofereixo a assessorar sobre ser casa d'acollida per a un gos

Assessorament sobre el plantejament de col·laborar amb alguna associació, protectora, gossera... sent casa d'acollida: anàlisi del context familiar (nucli familiar, vivenda, horaris i ritmes de vida, aficions...), disponibilitat, coneixements i ganes sobre un animal en estat de vulnerabilitat, responsabilitat i motivació a l'hora d'acollir un nou ésser viu a casa, pautes inicials i tipus d'animal més adequat a les nostres circumstàncies. Acompanyament psicoemocional per desprendre's del vincle amb l'animal quan es formalitzi l'adopció amb la seva família definitiva.

Consulting gos acollida protectora voluntariat refugi gossera

Voluntariat activitats de barri

Other voluntariat barri

Voluntariat activitats de barri

Other voluntariat barri

assessorament per entitats no-profit

Assessorament a escriure, gestionar i codinar projectes del marc Erasmus+ i de voluntariat.

Consulting voluntariat voluntaris projectes

Actividad con gente mayor

Juegos, talleres, ocio...

Accompaniment gent gran voluntariat

Comedor social

Me ofrezco para gestionar un comedor social

Other menjador solidaritat voluntariat

Voluntariado

No sé, pero si puedo ser útil..!

Other voluntariat voluntariado

Suport puntual com a voluntària

M'ofereixo en moments puntuals de voluntària pel que es cregui convenient (amb excepció si implica esforç físic)

Other voluntariat voluntariado

encàrrecs

anar a comprar, portar al metge, fer companyia....

Housework voluntariat

Assessorament Entitats / Associacions

Si vols conèixer les entitats i associacions de Berga t'hi acompanyo i/o t'explico què hi fem/fan.

Consulting voluntaris voluntariat sense ànim de lucre activitats temps lliure