Suport puntual com a voluntària

M'ofereixo en moments puntuals de voluntària pel que es cregui convenient (amb excepció si implica esforç físic)

This Offer belongs to Banc de Temps de Blanes.