Offers atención

Talleres de logopedia
Group offer

Ejercicios cognitivos, de atención, memoria, lenguaje, lógica,...

Other logopedia atención memoria problemas lenguaje lógica

Cuidado a personas mayores

Accompaniment cuidado de mayores cuidado atención

Atención a personas

Accompaniment atención personas acompañamiento

Cuidado y atención a personas mayores y niños

Accompaniment cuidado atención personas mayores niños

Atención a mayores y niños

Accompaniment mayores niños acompañamiento atención

Orientació i Assessorament a joves en les diferents matèries

Orientem en les següents matèries: feina, estudis, mobilitat internacional, emprenedoria, habitatge, cultura, salut, altre. Assessorem a les persones joves (fins a 35 anys) en tot el què està relacionat amb feina, mobilitat internacional, turisme, emprenedoria i habitatge. Desenvolupem activitats diverses relacionades amb la orientació i destinades al públic jove.

Consulting asesoría atención actividades grupales