Requests llengües

Àrab / Árabe / Arab / Earabiun / عربي

Apendre i/o practicar; sobretot conversar, però també suport teòric. Aprender y/o practicar; sobretodo conversar, pero también soporte teórico. Learn and/or practice; mostly to chat, but also theoric support.

Lessons llengües idiomes lenguas lenguages coneixement àrab arab earab earabiun

Anglès

Millorar el meu anglès.

Lessons llengües anglès

Aprendre català.

Aprendre català, principalment conversa.

Lessons català llengües

Aprendre a llegir.

Aprendre a llegir i a escriure en català / castellà.

Lessons llegir llengües

Coneixement llengües (anglès, hebreo, àrab)

Lessons llengües