Inquiries coneixement

Construcció ampliació galliner

Ajuda per la construcció de la ampliació del galliner amb troncs de castanyer, taulers de OSB, malla metàl·lica tipus coniller i recuperació de peces d'un antic galliner.

Other construcció galliner mas permacultura coneixement