Offers repassos

REPAS DE PRIMARIA

FAIG REPASSOS DE PRIMARIA, E.S.O

Lessons Classes repassos

REPASOS PER A NENS/NENAS

PUC FER REPASSOS PER A NENS/NENAS

Lessons Classes repassos Matematiques llengua

Classe de repàs

Puc donar alguna classe de repàs a nens.

Lessons repas repassos repàs

Cuidar/repàs de nens petits i conversa català/castellà

Puc ajudar en la cura de nens o ensenyar-los algo de matemàtiques, català...a partir de les 5,30 entre setmana. O conversa amb català/castellà a qui ho necessiti

Lessons cuidar repassos conversa

Cuidar Nens

Tinc disponibilitat per cuidar nens a partir de les 19h de la tarda.

Companionship acompanyament nens repassos

DONAR REPASSOS I CUIDAR NENES I NENS

Puc donar classes de reforç, ensenyar a escriure i llegir i cuidar nenes i nens.

Lessons repassos cuidar nens