Offers lectures

Llegir en veu alta

No pots llegir ara mateix per la raó que sigui i t'agradaria tenir algú que ho fes per a tu? M'ofereixo a llegir el llibre que triïs. Puc llegir en català, castellà, alemany, anglès, francès i portuguès.

Companionship llegir en veu alta salut divertir-se acompanyament trobades companyia lectures invidents persones grans nens persones depenents

Compartir lectures

Petit grup de lectura on podem comentar el llibre llegit.

Other lectures

Compartir lectures

Trobar-nos per parlar i debatre sobre un llibre que tinguem triat o haguem llegit.

Leisure llibres literatura lectures

Compartir llibres i fer tertúlia sobre el contingut

M'agrada compartir llibres i parlar-ne. Podem quedar i intercanviar opinions.

Leisure llibres lectures opinions