Offers catala

Català

Conversa en català

Lessons catala conversa

Conversa en Català
Group offer

Lessons classes catala idiomes conversa

Conversa català-castellà

Conversa en català i castellà de forma puntual o durant unes altres activitats com durant una excursió, trobada, etc.

Other catala conversa castella

Classes de repàs

Classes de repas de historia, català, castellà, anglès.

Lessons catala castellano ingles historia clases repaso

Convers en català

Puc donar conversa en català.

Leisure catala catalan català

Conversa en català

Vols aprendre català? Podem quedar i conversar.

Lessons català catala

Català

Puc fer classes de català.

Lessons catala

Ensenyament de historia,llengua,geografia

Puc fer classes de repas de historia,llengua,geografia nivell ESO,Batxillerat.

Lessons clases repas repaso catala catalan historia llengua lengua llenguatje eso geografia

Reforç llengua castellana i catalana

Reforç de qualsevol temari de català i castellà. LLengua, literatura, comunicació... Totes les edats.

Lessons catala castella catalan castellano reforç refuerzo literatura

Conversa en català

Lessons catala conversa clases