Offers Conversa en català

Ajuda amb idiomes

Vols millorar el teu anglès, castellà o català? Vols aprendre noruec? Parlo aquests idiomes a nivell bilingüe/molt fluid i et puc ajudar amb conversa, ajuda amb la gramàtica, escriure o corregir documents...

Lessons idiomes Conversa en anglès Ajudo a aprendre anglès Traducció de l'anglès Correcions en anglès Conversa en castellà Correccions en castellà Castellà Català Correcció de català Conversa en català noruec conversa en noruec

Apendre Català

M'ofereixo a fer converses individuals o en grup en català i tambè, a escriure'l, a persones que necessitin aprendre el nostre idioma. Gràcies!!

Lessons Català Conversa en català Suport a l'aprenantge de la lectura i l'escriptura

Classes de Català

Lessons Català Conversa en català Suport a l'aprenentatge de la lectura

Conversa i traducció

Other Conversa en francès Conversa en català Conversa en castellà Traducció del francès al català o al castellà

Català

Other Conversa en català Català

Anglès

Other Conversa en català Català

Català

Other Conversa en català Català

Català

Other Conversa en català

Català

Other Conversa Conversa en català Correcció de català Escrits en català Correcció de textos per ordinador Corrector ortogràfic

Català

Other Conversa Conversa en català Català

Català

Other Conversa en català Conversa Català

Català

Other Català Conversa en català Conversa

Català

Other Conversa Català Conversa en català

Català

Other Català Correcció de català Escrits en català Conversa Conversa en català

Català

Other Català Conversa en català Conversa

Català

Other Català Conversa en català Conversa

Català

Other Català Conversa en català Conversa

Català

Other Conversa en català

Català

Other Conversa en català