Offers Suport a l'aprenantge de la lectura i l'escriptura