Offers Atenció infants i joves

Cangur amb nens de 3 a 11 anys

Companionship Atenció infants i joves

Cuidar nens

Other Cangur Atenció infants i joves

Cangur

Companionship Cangur Atenció infants i joves

Acompanyar a infants i joves

Reforç escolar de primaria, fins 4º d'ESO

Companionship Atenció infants i joves

Acompanyament nens i adolescents

Companionship Atenció infants i joves

Bañar bebes

Companionship Atenció infants i joves

Cangur

Companionship Cangur Atenció infants i joves

Canguro

Companionship Atenció infants i joves Cangur

Cangur

Companionship Atenció infants i joves Cangur

Cangur de nens

Companionship Atenció infants i joves

Monitor de nens i nenes

Companionship Atenció infants i joves

Atenció infants

Companionship Atenció infants i joves

Cangur

Companionship Atenció infants i joves

Acompanyament infantil

Companionship Atenció infants i joves

Atenció nens i nenes

Companionship Atenció infants i joves

Acompanyament i tenir cura de nens i nenes

Companionship Atenció infants i joves

Acompanyament infantil

Companionship Atenció infants i joves

Acompanyament puntual a mares amb fills de 0 a 3 anys en situació de risc social

Companionship Atenció infants i joves

Acompanyament nens

Companionship Atenció infants i joves

Organització de pautes infantils (horari / comportament)

Companionship Atenció infants i joves

Cangur

Tenir cura de criatures fins a 5 anys

Companionship Atenció infants i joves

Suport d’oci i lleure per a infants i joves

Companionship Atenció infants i joves