Offers Aprendre

Ajudar a llegir en català o castellà.

Ajudar a qui tingui dificultat per llegir i entendre un text en català o castellà.

Lessons Aprendre català castellà