Ajudar a llegir en català o castellà.

Ajudar a qui tingui dificultat per llegir i entendre un text en català o castellà.

This Offer belongs to Banc de Temps de Lleida.