Offers comprar

Acompanyament

Puc acompanyar al metge, a fer encàrrecs, a comprar...

Companionship acompanyar metge encàrrecs comprar gent gran

Acompanyament

Puc acompanyar al metge, a comprar, fer companyia...

Companionship acompanyar metge comprar persones grans

Cangur, cuidar gent gran, encàrrecs,..

M'ofereixo per fer de cangur, cuidar gent gran, fer la compra si és de poc pes, llegir, fer companyia,...

Companionship cangur gent gran llegir comprar companyia

Tasques vàries

petites reparacions, treballs de pintura, fer la compra o altres gestions per gent gran o malalta, passeja animals

Companionship reparacions pintura comprar animals