Tasques vàries

petites reparacions, treballs de pintura, fer la compra o altres gestions per gent gran o malalta, passeja animals

This Offer belongs to Banc del Temps del Berguedà.