Offers aprendre

Conversa en francés.

Puc ensenyar a conversar el francés.

Lessons classes aprendre francés

Classes de francés.

Dono classes de francés i conversa.

Lessons Classes aprendre francés

Classes d'informàtica

Puc fer classes d'informàtica els divendres per la tarda, i caps de setmana.

Lessons classes aprendre informàtica

Classes d'idiomes.

Puc fer classes de català, castellà i anglès els divendres per la tarda i els caps de setmana.

Lessons classes aprendre anglès

Castellà

Puc ensenyar castellà.

Lessons clases aprendre castellà

Anglès

Puc ensenyar anglès.

Lessons aprendre anglès