Offers

Català

Other Conversa en català Català

Català

Other Català Ensenyar català

Anglès

Other Conversa en català Català

Català

Other Conversa en català Català

Llegir música

Other Llegir música Partitures de música Ensenyar a tocar piano Piano

Català

Other Català Correcció de català Conversa en català

Anglès

Other Conversa en anglès Anglès Correcions en anglès

Educar - ensenyar

Other Educació de la mainada Jocs i llibres infantils Suport a l'aprenentatge de la lectura Suport a l'aprenentatge de l'escriptura Conversar amb persones soles Suport a l'estudi

So

Other Explicació funcionament CD Explicació funcionament equip d'audio

Correcció d'escrits

Other Correcció de textos Correcció d'escrits Escrits Textos

Castellà

Other Conversa en castellà Conversa

Català

Other Conversa en català

Català

Other Conversa Conversa en català Correcció de català Escrits en català Correcció de textos per ordinador Corrector ortogràfic

Video

Other Video Gravació de video Edició de video

Castellà

Other Castellà Conversa Conversa en castellà

Català

Other Conversa Conversa en català Català

Anglès

Other Anglès Ensenyar anglès Correcions en anglès Conversa Conversa en anglès

Català

Other Conversa en català Conversa Català

Català

Other Català Conversa en català Conversa

Natura

Other Netejar la natura Natura Entorn natural

Festes

Other Festa Major Muntar festa

Castellà

Other Conversa Conversa en castellà

Català

Other Conversa Català Conversa en català

Contes

Other Contes Contacontes

Català

Other Català Correcció de català Escrits en català Conversa Conversa en català