Offers resolució de conflictes

Rosolució de conflictes

Des de la meva formació de coaching i cultura de pau, t'acompanyo en la resolució positiva de qualsevol conflicte, sigui amb tu mateixa o amb una altre persona o grup.

Consulting coaching resolució de conflictes