Offers pagès

Temps a pagès
Group offer

Us proposo compartir una masia, massa gran per a una persona sola, provant també el tema del cohabitatge. El lloc es troba a Muntanyola. Fins fa poc, mig any, hem fet agroturisme i la voluntat és poder compartir l'espai amb persones sensibles i alhora amb ganes de provar de nou. Hi ha la qüestió de les despeses, llum, aigua, gas. llenya ,,, Es demana una col·laboració econòmica i en temps, ajuda a l'hort o del manteniment de la casa. Si alguna persona es mostra interessada es pot demanar, amb el meu contacte, per a posar un exemple: Arribada el divendres i sortida el dilluns, tres nits, sortiria 50 euros i 2,5 hores de treball, per una banda eixugar despeses i de l'altre `poder provar un altre tipus de convivència.

Leisure Cohabitatge tasques domèstiques pagès creixement personal