Offers llengua de signes

Traducció llengua de signes

Si necessites una traductora de llengua de signes, pots comptar amb mí.

Consulting sords traductor llengua de signes

Llengua de signes

Puc interpretar de manera artística en llengua de signes (cançons, poemes....) o be, impartir classes d'iniciació a la llengua (aixó si, si hi ha prou gent interessada com per obrir un grup).

Lessons llengua de signes idiomes

LLengua de signes

Fer classes de llengua de signes

Lessons llengua de signes