Offers llegir a persones amb dificultats

lectura

llegir en veu alta a algú que ho necessiti, ajudar a la lectura,

Companionship llegir a persones amb dificultats Suport a la lectura