lectura

llegir en veu alta a algú que ho necessiti, ajudar a la lectura,

This Offer belongs to Banc del Temps de Cardedeu.