Offers filosofia

Classes de Filosofia

Ofereixo classes de reforç de filosofia i classes d'història de la filosofia i/o sessions per a comentar algun aspecte filosòfic en concret com ara un autor, una lectura o text determinat etc.

Lessons classes filosofia repàs

Classes d'humanitats

Ofereixo classes d'humanitats en general (reforç escolar, suport en la preparació de proves d'accés etc.)

Lessons classes humanitats història de l'art història literatura filosofia

Preparar un discurs o relat argumentatiu

Oferir pautes i estratègies per preparar un discurs o relat argumentatiu.

Lessons opinions falsedats filosofia debat

Classes sobre fal·làcies

Explicar les fal·làcies més comunes, així com dissenyar exercicis pràctics per tal d'entrenar la detecció de fal·làcies.

Lessons opinions argumentació filosofia falsedats debat

Filosofía

"tots aprenem de tots". Aprendre a pensar. Aprofundir en les idees bàsiques de la filosofia. Tots som un/a filòsof/a. Història de la filosofia.

Lessons filosofia reflexió pensament

Classes Filosofia.

Sóc professora de filosofia, puc ajudar a preparar exàmens, selectivitat...

Lessons classes filosofia exàmens