Offers electronica

Tecnología

Ordenadorak, mobilak edo ta beste tresna elektronikoen martxa jartzea / Configuración de aparatos electrónicos (ordenadores, móviles, TV...).

Housework electronica tecnologia