Offers benestar animal

Assessorament sobre Deures i Drets sobre la tinença d'animals domèstics

Anàlisi dels nostres deures com a propietaris d'un animal domèstic, ordenança municipal de tinença d'animals de St. Sadurní d'Anoia, obligacions bàsiques en benestar animal i drets.

Consulting gos drets deures benestar animal