Offers aigua

Garrafes de 5 litres d'aigua de mar

Garrafes de 5 litres d'aigua de mar sense micro-filtrar recollides a les instal·lacions d'Aquamaris a Badalona. Preu per garrafa 41 cèntims (gasolina) + 8 minuts del Banc del Temps. Aquest temps no inclou el transport a domicili, és per recollir-les a Moià. Recollides i guardades amb garrafes de vidre de 5 litres. S'han de tenir recipients per traspassar l'aigua i guardar-la a les fosques. Aquesta aigua de mar és sense filtrar. Però... és millor filtrada, o sense filtrar? Cadascuna té els seus avantatges i els seus inconvenients. D'una banda l'aigua filtrada no conté microorganismes, per tant resulta molt difícil que es corrompi. D'altra banda l'aigua sense filtrar, en contenir milions de microorganismes (fins a un milió i 4.000 espècies diferents en un cm3), ens aporta minerals en estat orgànic, que són molt més assimilables per al nostre cos. A més, la ingesta d'aquests microorganismes també ens aporta vitamines, proteïnes, aminoàcids, lípids, etc. Per tant l'aportació nutritiva de l'aigua sense filtrar és més gran que el de l'aigua filtrada, però amb l'inconvenient que no està garantida l'absència de patògens i la durabilitat dependrà en gran mesura de la quantitat de microorganismes que contingui i de com es conservi.

Health aigua aigua de mar

Petites reformes

llum, aigua i mobles.

Housework llum aigua electricitat fontaneria

REPARACIONS DOMÈSTIQUES

Ajudar en les reparacions de casa

Other aigua llum

Bricolatge cassolà

Tasques de fusteria, lampisteria, llum i aigua.

Housework bricolatge fusteria lampisteria llum aigua