Offers Informàtica - programació

Format a les ofertes/demandes

Si no ho sabies, pots afegir format a les ofertes/demandes de TimeOverflow Esto es un titulo Esto es un subtitulo Esto es una lista con negrita y con cursiva y resalta Esto es otro elemento de la lista Esto es un link en una lista Y una cita, como dijo Kanye West: We're living the future so the present is our past. El código para imprimir lo anterior es: # Esto es un titulo ## Esto es un subtitulo * Esto es una lista con **negrita** y con *cursiva* y `resalta` * Esto es otro elemento de la lista * [Esto es un link en una lista](http://www.timeoverflow.org) ![Imagen](https://www.timeoverflow.org/assets/oferta-dc124a8f8155a3c7fcac989184d576f8905a43db1f26818a7ce9f34fb9ca0bc4.png) Y una cita, como dijo Kanye West: > We're living the future so > the present is our past.

Consulting Informàtica Informàtica - programació

Iniciació a la programació

Puc ensenyar els conceptes bàsics i entorns per treballar amb qualsevol dels llenguatges freqüents (java, python, javascript, c...)

Lessons Informàtica - programació

Ajuda puntual en PHP

Programació web

Administrative tasks Informàtica - programació