Offers Ajudar a gent gran

Acompanyament

Puc acompanyar a les persones que ho necessitin, fer gestions o altres

Companionship , acompanyament gestions Ajudar a gent gran passeig

Ajudar gent gran

M'ofereixo per a cuidar gent gran.

Companionship acompanyament Ajudar a gent gran

ACOMPANYAMENT

Puc cuidar nens i persones que ho necessitin

Companionship cuidar infants Ajudar a gent gran , acompanyament

ACOMPANYAMENT

Puc acompanyar en cotxe aqui ho necessiti.

Companionship Cotxe Ajudar a gent gran

ACOMPANYAMENT

Puc acompanyar i ajudar a fer encàrrecs, si ho necessiten.

Companionship acompanyament Ajudar a gent gran encàrrecs compres

SALUT

Puc cuidar malalts que em necessitin, de manera puntual, ja que jo sóc enfermera diplomada.

Health & Wellbeing Ajudar a gent gran salut naturopatia

Ajudar a persones grans

Fer companyia, ajudar a fer la compra.

Companionship Ajudar a gent gran